Stockholm

Integrationssegling

Integrationsseglings mission Integrationssegling är ett båtsällskap, som finns till för alla, alla som är intresserade av att bidra till en ökad integration och gemenskap i samhället. Vi vill att personer, som tillhör olika samhällsgrupper och som inte möts via arbete, utbildning, bostadsområde eller andra sammanhang, får möjlighet, att träffa nya vänner och knyta nya kontakter. ...

Read more

IM, Individuell Människohjälp

I Sverige arbetar IM för de mänskliga rättigheterna med särskilt fokus på integration. Vårt mål är att människor som är nya i Sverige ska kunna inkluderas i samhället, både socialt och ekonomiskt och utan att mötas av rasism eller diskriminering. Vi arbetar också för ett mjukare samhällsklimat byggt på förståelse och respekt....

Read more

Mirumirupliff

"Om du alltid säger "vi får se" händer det aldrig någonsin någonting." – Nalle Puh Välkommen till Mirumirupliff, en hobby som inte fungerar utan ditt deltagande! Mirumirupliff är ett integrationsinitiativ vars syfte är att få människor som annars kanske inte hade valt att umgås med varandra att göra just det....

Read more

Hej främling

Börja med ett hej! Hos Hej främling! är alla välkomna att delta på kostnadsfria aktiviteter Vi drömmer om att leva i ett samhälle med livskraftiga människor där alla upplever god fysisk och psykisk hälsa. Vi verkar för att alla ska ha möjlighet att ingå i relationer och nätverk som är...

Read more