Träffa Svenskar

Hitta en kompis med olika aktiviteter i många organisationer som matchar senskar och nyanlända.

Svenska Med Baby

VISIONEN ”Svenska med baby tror på ett öppet samhälle, där föräldrar och barn med olika bakgrund möts i vardagen och alla är inkluderade, delaktiga och välkomna.” VAD ÄR SVENSKA MED BABY? Svenska med baby skapar nya möten mellan barn och föräldrar från olika bostadsområden och med ursprung från hela världen....

Read more