INTEGRANET

Bildad 2016

IntegraNet grundades sedan 2016 och är en partipolitiskt och religiöst obunden.  Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet för att möjliggöra nyanländas integration i Sverige . Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund, religion, kön, sexuell läggning. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

VÅR VÄRDEGRUND

Våra värderingar utgörs av allas lika värde oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion. Alla i Sverige ska respektera.

vår kultur där jämställdhet mellan man och kvinna gäller och där våld mot kvinnor och barn inte får förekomma.​

MÅLGRUPP

I första hand de nyanlända och i Sverige svagt integrerade personer.

FRAMTIDEN

Egenproducerade upprepade aktiviteter riktade till målgruppen utgående från intressanta kulturpersonligheter i form av podcasts, webbinarier och föreläsningar mm.

MÅL

Att vara en länk mellan alla nyanlända och som levt en längre tid i Sverige men inte lyckats etablera sig på den svenska arbetsmarknaden och olika organisationer som arbetar med integration.

VÅR STYRELSEN

Ordförande: George Said

Sekreterare: Frida Öhrn

kassör: Abjar Soumi

Ordinarie ledamot: Sven Åke

Ordinarie ledamot: Raida Elias

Justerare: Thomas Engdahl

 

Vi välkomnar förslag som ni kan ställa till oss på FB eller via e-post till info@integranet.se

Ni kan även besöka vår hemsida www.integranet.se

Med vänliga hälsningar från arbetsteamet på IntegraNet

Adress : Jakobsbergsgatan 22, 111 44 Stockholm

Mobile : 0046735512095

RÅDGIVNING TILL NYA FÖRETAGRE 

Intervjuer med revisorer och ekonomer angående hur man ska starta ett nytt företag för de som har svårt med det svenska språket.