Om IntegraNet

Bildad 2016

IntegraNet grundades redan 2016 och är en partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet för att möjliggöra nyanländas integration i Sverige . Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund, religion, kön, sexuell läggning. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

IntegraNet är ett arabiskspråkigt medieprojekt som syftar till att introducera kultur, seder och traditioner i det svenska samhället på ett modernt, ungdomligt och tekniskt intressant sätt, genom att tillhandahålla nyheter som lockar alla åldrar i all dess intellektuella och sociala mångfald.

IntegraNet har fokus på en rad frågor, däribland:

 

  1. Bistå med stöd i integration för nyanlända i det svenska samhället.
  2. Följa upp och rapportera om de senaste nyheterna inom invandring, asyl, lag och hälsa.
  3. Ge tips och råd som hjälper nyanlända med integration och att komma in på arbetsmarknaden.
  4. Presentera tidigare framgångsrika personer och deras erfarenheter som kan vägleda ambitiösa nyanlända för att bygga en ny och stabil framtid i Sverige.
  5. Introducera våra partner bland ideella och socialt inriktade svenska organisationer, och deras aktiviteter för att stödja och hjälpa nyanlända att skapa nya relationer och vänskaper i det svenska samhället.

Vi avser att bevaka nyheter och tillhandahålla olika program som bl.a. inkluderar:

 

Samhälle och lag:

Det svenska samhället har unika och spännande traditioner med en särprägel i ett internationellt perspektiv. Därför vill IntegraNet satsa på att bevaka sociala sammanhang och evenemang i Sverige. Särskilt fokus har vi också på ny lagstiftning.

Konst och kultur:

Eftersom Sverige är rikt på kultur- och samhällsarv kommer avsevärda resurser att avsättas för att bevaka konstnärliga och kulturella aktiviteter, årliga festivaler samt nationella och internationella stjärnor.

Vi hoppas att IntegraNet uppskattas av våra följare och att vi lyckas att tillgodose alla intressen och förväntningar.

Vi alla i IntegraNet tycker att bättre integration betyder bättre samhälle.

Vi som är aktiva inom föreningen har lyckats i Sverige och våra erfarenheter vill vi dela med oss av för att bidra till att fler integreras i det svenska samhället.

IntegraNet vill genom sin mediaverksamhet inte bara nå ut till de nyanlända utan även ha en påverkanseffekt på beslutsfattare i det svenska samhället.

Vår styrelse

Ordförande: George Said

Sekreterare: Frida Öhrn

 kassör: Abjar Soumi

Ordinarie ledamot: Sven Åke

Ordinarie ledamot: Raida Elias

Justerare: Thomas Engdahl

Vi välkomnar förslag som ni kan ställa till oss på FB eller via e-post till info@integranet.se

Ni kan även besöka vår hemsida www.integranet.se

Med vänliga hälsningar från arbetsteamet på IntegraNet