Om IntegraNet


IntegraNet är ett arabiskspråkigt medieprojekt som syftar till att introducera kultur, seder och traditioner i det svenska samhället på ett modernt, ungdomligt och tekniskt intressant sätt, genom att tillhandahålla nyheter som lockar alla åldrar i all dess intellektuella och sociala mångfald. 


IntegraNet har fokus på en rad frågor, däribland: 

  1. Bistå med stöd i integration för nyanlända i det svenska samhället.

  2. Följa upp och rapportera om de senaste nyheterna inom invandring, asyl, lag och hälsa.

  3. Ge tips och råd som hjälper nyanlända med integration och att komma in på arbetsmarknaden.

  4. Presentera tidigare framgångsrika personer och deras erfarenheter som kan vägleda ambitiösa nyanlända för att bygga en ny och stabil framtid i Sverige.

  5. Introducera våra partner bland ideella och socialt inriktade svenska organisationer, och deras aktiviteter för att stödja och hjälpa nyanlända att skapa nya relationer och vänskaper i det svenska samhället.


Vi avser att bevaka nyheter och tillhandahålla olika program som bl.a. inkluderar:


Film:

Filmindustrin har alltid bidragit till spridningen av medvetenhet, kultur och tanke, vilket är ett viktigt sätt att lära sig om andra kulturer. Bevakningen kommer att omfatta filmindustrin och filmfestivaler i Sverige, presentera biografer i olika städer, tidpunkten för filmpremiärer, och presentera nationella och internationella film- och tv-stjärnor.


Sport:

Nyhetsbevakning av lokala sportaktiviteter i Sverige och svenska landslags medverkan i internationella sportevenemang.


Vetenskap och teknologi:

Sverige är ett av de ledande länderna inom industri, vetenskaplig forskning och teknologi med ett massivt statligt stöd till universitet och forskningscentra, varför detta intresserade IntegraNet särskilt för att delge sin målgrupp de senaste landvinningarna inom, och information om, vetenskaplig forskning i världen i allmänhet och i Sverige i synnerhet.


Samhälle och lag:

Det svenska samhället har unika och spännande traditioner med en särprägel i ett internationellt perspektiv. Därför vill IntegraNet satsa på att bevaka sociala sammanhang och evenemang i Sverige. Särskilt fokus har vi också på ny lagstiftning.


Konst och kultur:

Eftersom Sverige är rikt på kultur- och samhällsarv kommer avsevärda resurser att avsättas för att bevaka konstnärliga och kulturella aktiviteter, årliga festivaler samt nationella och internationella stjärnor.


Vi hoppas att IntegraNet uppskattas av våra följare och att vi lyckas att tillgodose alla intressen och förväntningar.

Vi välkomnar förslag som ni kan ställa till oss på FB eller via e-post till info@integranet.se

Ni kan även besöka vår hemsida www.integranet.se

Med vänliga hälsningar från arbetsteamet på IntegraNet